Koszyk (0)

   Lista koncertów
miejsce Obozin
data Niedziela, 23 sierpnia – 25 października 2020
godzina 19
strona wydarzenia www.facebook.com/events/3309925309088291
Projekt "Outside Place" to tematyczne improwizacje gitarowe transmitowane live na kanale YouTube na przestrzeni 3 miesięcy. Na bazie improwizacji powstanie spójny tematycznie repertuar. Powstały repertuar zostanie zaprezentowany w postaci koncertu podsumowującego cały projekt. Myślą przewodnią, której ma dotyczyć muzyka, są refleksje podczas pobytu w miejscu odosobnienia w trakcie zaistniałej epidemii (Outside Place). Poszczególne improwizacje dotyczyć będą zatem takich zagadnień jak: kruchość istnienia, samotność, strach, nadzieja, miłość, empatia, troska o relacje, wizja przyszłości. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci Wydarzenie będzie transmitowane na kanale: https://www.youtube.com/user/piotrkrepec/